| 
View
 

เพลงบายศรีสู่ขวัญ

Page history last edited by Chol Bunnag 7 years ago

(ในคีย์ D)

 

Em         Bm           Em

โอ....โอ้ละเน้อ....น้องเอย

D                    D                       D

ลา...ลาลาลาลาลา...ล้าลาลาลาลาลา

D              D               D                  Bm

โอ้ เจ้าน้องเอย พี่นี่ขอชื่นเชย จะมิเลยแรมไกล

        D           Bm                 Em 

จะรักเจ้า ดังดวงใจ มิคลายหน่ายนา

               Em                   Em

ลาลาลาลาลา ล้า ลาลาลาลาลา

                Bm                         D

พี่จะรับขวัญเจ้า เอามาเข้าเป็นขวัญจิต

             Bm            D

จะรักดังชีวิต ใจคิดกรุณา

               D                       D

ลาลาลาลาลา ล้า ลาลาลาลาลา

              Bm               Bm                   Em

ขอจงหายโศก พ้นภัยหายโรค ให้มีโชคนะน้องยา

    Bm       Bm            D 

จะเอา ด้ายยาว ขาวบริสุทธิ์

                   D

ลาลาลาลาลาลา

     D      Bm               Bm

พันมัด ผูกไว้ ที่ข้อมือ ของเจ้า

                   Bm

ลาลาลาลาลาลา

         Em      Bm             D           D    

เหมือนดัง.....ใจพี่ ผูกพันเจ้าไว้ ไม่หน่ายหนี  

                         Em

เออ..เอ้อ เออ เอิงเอย..

   A   D

ใจผูกพัน 

 

(วนตั้งแต่ต้น)

 


เพลงสำหรับบายศรีรับน้อง เพลงอื่นๆ

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.